Objednávka do servisu

For proper operation of the plug Professional Form Manager requires that the site used jQuery library later version 1.9.x
The site uses jQuery version
Pole označené žltou čiarou je povinné.
Informácie o zákazníkovi
 
 
 
 
 
Servisné informácie
 
 
 
V prípade požiadavky servnisných úkonov v najbližších 14 dňoch je nutné kontaktovať personál autoservisu telefonicky.
Požadovaný výkon
Popis závady